Умови участі

1. Оформлення участі у виставці

Документами, що регламентують участь у виставці, є:
- Заявка‑Контракт з доповненнями
- Умови участі
- Спеціальні умови участі

Доповнення, умови участі та спеціальні умови участі є невід'ємною частиною Заявки‑Контракту. Для участі у виставці Експонент направляє Організатору заповнену і скріплену підписами і печатками Заявку‑Контракт, включаючи всі необхідні доповнення. Наданням підписаної Заявки‑Контракту Експонент підтверджує свою згоду з даними умовами. Заявка‑Контракт приймається Організатором не пізніше ніж за 1 міс. до початку виставки. Заявки, надані пізніше, будуть розглядатися за наявності вільних виставкових площ.

2. Вартість участі

Оплата вартості участі здійснюється Експонентом за наступними позиціями відповідно до розцінок, що наведені у Прайс‑листі №1 (отримати прайс‑лист):

2.1. організаційний внесок:

організаційна робота; публікація стандартної інформації в електронному каталозі виставки; 20 електронних запрошень, беджі учасника.

2.2. обладнана виставкова площа:

необладнана виставкова площа, огороджуючі стінові панелі; фриз з назвою компанії (не більш 15 знаків стандартним шрифтом); 1 розетка 220В, 1 кВт; 2 світильника; 1 стіл, 2 стільці, 1 кошик для сміття, килимове покриття, вішалка. Мінімальний виставковий стенд - 9 кв.м. За окрему оплату надається додаткове виставкове обладнання і додаткові послуги (отримати прайс‑лист).

2.3. необладнана виставкова площа:

Власне необладнана виставкова площа. Мінімальна площа - 15 кв.м.

3. Беджі учасника

Кількість беджів, які Організатор надає Експоненту, розраховується в залежності від розміру замовленої і оплаченої виставкової площі згідно наступного:
3 беджа - якщо розмір виставкової площі 9‑12 кв.м включно
5 беджів - якщо розмір виставкової площі 13‑30 кв.м включно
10 беджів - якщо розмір виставкової площі 31‑60 кв.м включно
15 беджів - якщо розмір виставкової площі 61‑100 кв.м включно, в подальшому на кожні додаткові 30 кв.м надається по 5 беджів.

Додаткові беджі учасника можуть бути замовлені Експонентом згідно Прайс‑листу №1.

4. Вартість заочної участі

Вартість заочної участі включає публікацію інформації в електронному каталозі, 2 беджі учасника, розміщення рекламної друкованої продукції на інформаційному стенді, 10 електронних запрошень.

5. Умови участі Суб‑експонента

Суб‑експонентами вважаються компанії, які присутні на виставковій площі Експонента з власною продукцією. Експонент зобов’язується повідомити Організатора про присутність на його виставковій площі Суб‑експонента. Суб‑експонент допускається до участі у виставці в разі сплати організаційного внеску шляхом підписання Заявки‑Контракту з Організатором або шляхом включення вартості додаткового організаційного внеску до Заявки‑Контракту Експонента.

6. Порядок оплати

Після одержання Організатором заповненої і завіреної печаткою Заявки‑Контракту Організатор направляє Експоненту рахунок‑фактуру. Оплата рахунку‑фактури здійснюється Експонентом згідно п.5 Заявки‑Контракту.

7. Штрафні санкції

У випадку недотримання Експонентом обговорених термінів платежів Експонент виплачує Організатору штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент оплати, за кожний день затримки платежу.

Відмова Експонента від участі повинна бути заявлена у письмовій формі не пізніше ніж 28 липня 2022 р. Відмова у строк з 29 липня 2022 р. по 28 серпня 2022 р. включно призводить до виплати Експонентом штрафу у розмірі 50% від суми Заявки‑Контракту; з 29 серпня 2022 р. по 27 вересня 2022 р. включно - до штрафу 100% від суми Заявки‑Контракту.

8. Порядок подачі інформації в електронний каталог виставки

Матеріали надаються українською та англійською мовами в електронному вигляді не пізніше ніж за 1 міс. до початку виставки через форму на сайті.

Інформація повинна містити: назву організації; телефони (із зазначенням коду міста); факс; e‑mail‑адресу; не більш 500 знаків довільного тексту. Додаткова інформація сплачується окремо (див. Прайс‑лист №1). Для розміщення реклами необхідно надати оригінал‑макет в електронному вигляді.

9. План експозиції та розподіл виставкової площі

План експозиції Виставки є проектом і може бути змінений Організатором. При цьому Організатор зобов’язується поінформувати про такі зміни того Експонента, місце розташування стенду якого змінилось внаслідок таких дій.

10. Робота виставки і режим охорони

Час роботи виставки: 27‑29 вересня з 10.00 до 18.00, 30 вересня з 10.00 до 16.00.

Організатор забезпечує загальний охоронний режим виставки в робочий час (27‑29 вересня з 10.00 до 18.30, 30 вересня з 10.00 до 16.00). Відповідальність за збереження своєї експозиції під час роботи виставки несе Експонент. Організатор відповідає за збереження експозиції в неробочий і нічний час (з 18.30 до 9.00 ранку наступного дня).

Організатор рекомендує Експоненту застрахувати своє майно від усіх факторів ризику. Експонент несе відповідальність за дотримання правил протипожежної безпеки.

11. Прибирання

Організатор забезпечує прибирання в проходах виставкового павільйону. Прибирання стенду здійснюється відповідно до письмової заявки Експонента за додаткову плату (див. Прайс‑лист №2).

12. Забудова стендів

Генеральний забудовник виставки: Stand Point
Броварський проспект, 15, Київ, 02002, Україна
Тел./факс: (044) 201-11-49
e‑mail: ostaf@iec‑expo.com.ua, stopina@iec‑expo.com.ua, сайт: www.standpoint.com.ua

В разі індивідуальної забудови стенду фірма‑забудовник повинна пройти акредитацію у відповідній службі МВЦ.
Телефон для довідок +38 044 201‑11‑35.

13. Доставка і митне оформлення вантажів

Доставка і митне оформлення вантажів здійснюється відповідно до договорів, укладених між Експонентом і спеціалізованими фірмами:
СК‑Експо, тел.: (044) 374‑94‑97, (050) 382‑82‑42; e-mail: info@sk‑expo.com,
Scherp‑Expo, тел.: (044) 200‑42‑45, (050) 631-18-23; e‑mail: 

14. Торгівля

Реалізація товарів на виставці повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України. Організатор не несе відповідальності за недотримання або неналежне дотримання Експонентом правил, норм і вимог щодо здійснення торговельної діяльності на підставі і в порядку, визначеному законодавством України.

Експонент несе відповідальність за порушення Правил здійснення роздрібної та оптової торгівлі, правил застосування контрольно‑касової техніки відповідно до законів, нормативно‑правових актів, правил та інших документів, що регламентують комерційну діяльність у порядку, визначеному законодавством України.