Contacts

Ukraine, UA‑02002, Kyiv, Brovarskyi Ave., 15, office 242

tel.\fax: +38 (044) 201‑11‑63, 201‑11‑64

Tanya Yelcheva

Alex Sadovsky

Dmytro Yakovenko

Ivan Hulianytskyi

Yevhen Hlushkov

Yevhen Redko

Anna Rodiuk, Advertising and cooperation with media